ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุน ปรับปรุงเมื่อ: XX มีนาคม 2564 , เวลา XX.XX

ชื่อย่อหุ้น : SSTRT

ราคาล่าสุด : 

เปลี่ยนแปลง : 

%เปลี่นยแปลง : 

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 

ราคาปิด : 

วันก่อนหน้า : 

ข้อมูลสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
31 ธ.ค. 2563   1,270,606,166.11   8.1318  
30 ก.ย. 2563   1,249,418,921.35   7.9962  
30 มิ.ย. 2563   1,262,809,678.59   8.0819  
31 มี.ค. 2563   1,245,652,445.82   7.9721  
31 ธ.ค. 2562   1,224,900,581.75   7.8394  
30 ก.ย. 2562   622,812,737.87   7.5952  
30 มิ.ย. 2562   631,327,265.01   7.6991  
31 มี.ค. 2562   622,395,161.22   7.5901  
31 ธ.ค. 2561   632,940,077.67   7.7187  
30 ก.ย. 2561   621,356,502.74   7.5775  
30 มี.ค. 2561   619,926,623.40   7.5600  
29 ธ.ค. 2560   632,389,718.46   7.7120  

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วย

วันที่ ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
3 มี.ค 2564 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTRT”) DOWNLOAD
15 พ.ค. 2563 การเผยแพร่คำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย  DOWNLOAD
25 มี.ค 2563 แจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) และการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี DOWNLOAD

ประวัติการจ่ายผลประโยชน์

ครั้งที่ รอบผลการดำเนินงาน อัตราประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วยทรัสต์)
อัตราผลตอบแทน
(เทียบมูลค่าหน่วยทรัสต์)
วันที่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
1 13 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560 0.0138 0.18% 29 มีนาคม 2561
2 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 0.2633 3.54% 7 กันยายน 2561
3 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 0.2625 3.53% 29 มีนาคม 2562
4 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 0.2428 3.27% 13 กันยายน 2562
5 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2562 0.2606 3.51% 23 มกราคม 2563
6 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 0.2192 2.95% 11 กันยายน 2563
7 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 0.315 4.23% 29 มีนาคม 2564

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 TH : DOWNLOAD

รายงานประจำปี 2562 EN : DOWNLOAD

รายงานประจำปี 2563 : DOWNLOAD

แบบ 56-1

แบบ 56-REIT ประจำปี 2562 : DOWNLOAD

สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์

ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 : DOWNLOAD

ฉบับประมวล (แก้ไขครั้งที่ 1) : DOWNLOAD

รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ที่ลงทุน

ประเภทการลงทุน ตำแหน่งที่ตั้ง ทรัพย์สินที่ลงทุน
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมู่ที่ 6 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รวม 9,277 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการทรัพย์ศรีไทย
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมู่ที่ 6 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ที่ดินเนื้อที่รวม 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 9 อาคาร พื้นที่รวม 15,340 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว